Ruimte innemen 1

Hoe verhoudt de mens zich tot de natuur en hoe verhoudt de natuur zich tot de mens. Dat is wat Femke Kempkes en Annemarie van Hooff zich in hun instllaties ‘capasitas a caprere’ [ruimte in nemen] afvragen. Installaties in de natuur waarbij sporen van menselijke bewegingen te zien zijn. Achtergelaten meubels die door de natuur teruggenomen worden[De Meije] of tekens van menselijke aanwezigheid in een bloemenbed [Aalsmeer] en met kassen wit geschilderde vitrage op een kas meteen half aanwezig tafel en stoel tafereeltje [Aalsmeer]. Verwondering om ons bewegen in de natuur tegen te komen.